Березівська міська рада

Одеської області

ПРАВИЛА УТРИМАННЯ ДОМАШНІХ, СВІЙСЬКИХ ТВАРИН ТА ПТИЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 21.12.2023 року

1569-VIIІ

 

ПРАВИЛА

утримання домашніх, свійських тварин та птиці

на території Березівської міської територіальної громади

 1. Загальні положення

1.1. Правила утримання домашніх тварин на території Березівської міської територіальної громади (надалі – Правила) розроблено з метою врегулювання відносин у сфері поводження з домашніми тваринами та птицею, забезпечення відповідного санітарного, екологічного та епізоотичного стану території  Березівської міської територіальної громади відповідно до Законів України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про благоустрій населених пунктів”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про захист тварин від жорстокого поводження”, “Про тваринний світ”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про ветеринарну медицину”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про захист населення від інфекційних хвороб” та  інших нормативно-правових актів та  документів.

Правила – є нормативно-правовим актом, яким установлюються вимоги до утримання домашніх тварин та птиці на території Березівської міської територіальної громади.

1.2.  Ці Правила поширюються на відносини, що виникають у зв’язку з утриманням домашніх тварин  і птиці  та поводженням з ними фізичних та юридичних осіб.

1.3. Домашні тварини можуть належати на праві власності юридичній або фізичній особі, яка досягла 18 років і спроможна забезпечити належне утримання тварин відповідно до природних (фізіологічних) та видових потреб.

Для задоволення потреб  власного виробництва, сировині тваринницького походження, отримання доходів до сімейних бюджетів від частки їх реалізації в особистих господарствах жителями Березівської міської територіальної громади (далі власників) утримуються різні види домашніх тварин і птиці.

1.4. Відповідальність за дії тварин несуть їх власники, особи, яким тварини належать на інших підставах, що не суперечать чинному законодавству, а також особи, які супроводжують тварину.

1.5. Правила базуються на наступних принципах:

 • гуманного ставлення до тварин;
 • участі органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, громадських організацій тощо та зацікавлених фізичних осіб у заходах щодо вирішення проблем, пов’язаних з утриманням тварин;
 • обліку та регулювання чисельності тварин гуманними методами;
 • обов’язкового виконання власниками тварин вимог цих Правил, а також ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-епідеміологічного стану у громаді;
 • забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та тварин на території Березівської міської територіальної громади.
 1. Особливості утримання потенційно небезпечних домашніх тварин

2.1. Придбання порід собак, яких визнано потенційно небезпечними,  дозволяється лише особам, які досягли 18-річного віку та пройшли спеціальне навчання у кінологічних організаціях. Особи, яким дозволено утримувати таких собак, повинні обов’язково бути членами кінологічних клубів та об’єднань і мати рекомендації від цих організацій.

 1. Особливості утримання сільськогосподарських тварин і птиці

3.1.На території приватних садиб допускається влаштування господарських будівель для утримання свійських тварин, при умові виконання вимог, викладених у ДБН Б 2.2.-12:2019.

Скарги на утримання на приватних подвір’ях свійських тварин розглядаються комісією, створеною розпорядженням міського голови, за участі інших спеціалістів (представників інших організацій, установ тощо) за їх згодою.

У ході роботи комісії розглядаються плани земельних ділянок, та технічна документація на забудову. На планах повинні бути вказані господарчі будівлі для утримання тварин.

У випадку їх відсутності на затверджених планах земельних ділянок та технічних паспортах на домоволодіння, наявність цих господарських приміщень вважається самовільною забудовою.

3.2. Юридичні та фізичні особи, діяльність яких пов’язана з утриманням та обігом тварин, зобов’язані:

 • зареєструвати продуктивних тварин у відповідних закладах;
 • утримувати у чистоті приміщення для тварин і птиці та прилеглі до них території;
 • проводити профілактичні заходи боротьби з мухами та гризунами двічі на рік (восени та весною), та поточні (при виявленні шкідників);
 • виконувати законні  вимоги уповноважених представників державних органів та органу місцевого самоврядування щодо здійснення протиепізоотичних заходів та/або заходів карантину тварин, включаючи обмеження на переміщення тварин та/або осіб, що мали контакт з хворими тваринами або з тваринами, щодо яких є підозра на захворювання  на хворобу, що підлягає повідомленню, та інших ветеринарно-санітарних заходів;
 • негайно інформувати уповноважених представників державних органів та органу місцевого самоврядування про раптову загибель тварин, підозру на захворювання або виявлення хвороби, що підлягає повідомленню, або поведінку тварин, яка їм не властива;
 • перед переміщенням тварин з потужностей (об’єктів), де вони утримуються, отримати від уповноважених представників державних органів та органу місцевого самоврядування дозвіл на їх переміщення;
 • доставляти тварин у визначене місце або забезпечувати належні умови за місцем утримання тварин для проведення ветеринарного огляду, діагностичних, профілактично-лікувальних обробок, включаючи дослідження і щеплення;
 • у разі необхідності забезпечувати надійну фіксацію тварини при проведенні маніпуляцій, транспортування (доставки) відібраних зразків тканин, крові та інших матеріалів для діагностичних аналізів;
 • виконувати всі вказівки ветеринарного лікаря з проведенням заходів, необхідних для попередження заразних захворювань тварин та птиці;
 • у будівлях утримання худоби, де відсутня каналізація, встановити непроникний рідино-збірник із герметичною кришкою;
 • завозити на територію Березівської міської територіальної громади сільськогосподарських тварин та птицю за наявності ветеринарного свідоцтва;
 • проводити забій сільськогосподарських тварин тільки на організованих забійних пунктах. Забій птиці та кролів, які належать громадянам, може проводитися подвірно з обов’язковою очисткою і дезінфекцією місця забою, фізичним особам, для власного споживання, дозволяється здійснювати забій великої худоби на території своєї присадибної ділянки. Трупи підлягають утилізації в установленому порядку.

3.3. Власникам сільськогосподарських (продуктивних) тварин та птиці забороняється випасати їх на вулицях та в інших громадських місцях (парках, скверах тощо) Березівської міської територіальної громади.

 1. Обов’язки та права власників домашніх  та інших тварин

4.1. З метою забезпечення в Березівської міської територіальній громаді відповідної санітарної культури, очищення, прибирання вулиць, висадки квітів, збереження інших зелених насаджень, впорядкування пам’ятних місць, місць масового відпочинку людей, власники тварин, птиці, собак і котів зобов’язані дотримуватися певних правил. Особи, які утримують домашніх тварин, зобов’язані:

– заводити домашніх тварин і птицю виходячи з наявних умов їх утримання та догляду;

– забезпечувати домашнім тваринам необхідні умови, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог чинного законодавства;

– дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримуються домашні тварини (місце постійного утримання), та норм співжиття;

– забезпечувати своєчасне надання домашнім тваринам ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);

– випасати тварин та вигулювати птицю тільки у відведених для цього місцях – громадських, індивідуальних огороджених толоках, індивідуальних подвір’ях, інших дозволених місцях. Випасання тварин має проводитись під доглядом власників або осіб, з якими власники дійшли згоди (договору, домовленості) щодо випасання тварин (погоничі, пастухи, тощо);

– не допускати бездоглядного бродіння худоби вулицями, скверами, кладовищами Березівської міської територіальної громади, в місцях, облаштованих для відпочинку людей, на території дитячих ігрових майданчиків, шкільного двору, знищення та забруднення худобою газонів, клумб, пошкодження зелених насаджень, посівів сільськогосподарських підприємств, громадян, незібраного врожаю сільськогосподарських культур;

– буйних з проявами агресії до людей, особливо дітей, тварин (биків, жеребців, інших) утримувати тільки на стійлі;

– не допускати забруднення приміщень, сходових клітин та інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях екскрементами тварин;

– прибирати  екскременти  за своїми тваринами;

– у разі неможливості подальшого утримання тварини передати її за можливістю у власність до іншої особи або до спеціалізованого притулку;

–  власники зобов’язані дбати про безпеку належних їм тварин щодо інфекційних захворювань, насамперед захворювань,  небезпечних  для здоров’я людей. У відповідності з ветеринарно-санітарними вимогами власники мають періодично піддавати власних тварин ветеринарно-діагностичним та клінічним обстеженням, профілактичним вакцинаціям та обробкам;

– здійснювати  перевезення  домашніх тварин усіма видами транспорту загального користування з додержанням правил, чинних на цьому виді транспорту, з обов’язковим  забезпеченням безпеки людей;

– особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов’язана забезпечити безпеку супроводженої домашньої тварини, оточуючих  людей і тварин, а також майна від заподіяння нею шкоди, дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних засобів, шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою. При супроводженні домашніх та інших тварин не допускається залишення їх без нагляду. Супроводжувати тварину може особа, яка досягла 14-річного віку;

– негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров’ю людині або іншим тваринам та негайно доставляти домашню тварину, яка вчинила такі дії, у ветеринарну установу для огляду;

– регулювати приплід  тварин, у тому числі шляхом стерилізації;

– у разі захворювання тварини або птиці, власник зобов’язаний повідомити про це працівників установи державної ветеринарної медицини, до зони обслуговування якої належить, неухильно виконувати  усні або письмові вказівки ветеринарного спеціаліста щодо організації проведення лікування, вимушеного забою чи утилізації трупа тварини, птиці;

– у разі смерті тварини у місячний термін повідомити заклад, який видав реєстраційне посвідчення, для внесення змін до загальної бази даних домашніх  тварин;

– дотримуватися вимог цих Правил, вимог нормативно-правових актів, ветеринарних та санітарних норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози для безпеки людей, а також іншим тваринам.

4.2. Власники собак та кішок окрім зазначених вище вимог повинні:

– починаючи з 2-місячного віку незалежно від породи собаки здійснити вакцинацію проти сказу;

– тримати сторожових собак на прив’язі, або у вольєрі, або лише в закритих дворах із висотою огорожі, що виключає можливість їх втечі на вулицю. Про наявність таких собак застерігати написом біля входу на територію об’єкта;

– виводити собак  з житлових та ізольованих приміщень і територій на вулиці, місця загального користування на повідку і в наморднику. Без намордника можна вигулювати лише собак дрібних та декоративних порід;

– не з’являтися з собаками у приміщеннях шкіл, дитячих садочків, клубів, магазинів, адміністративних будівель, тощо.

4.3. Власники великої та дрібної рогатої худоби, свиней та коней окрім зазначених  в п. 4.1. вимог повинні:

– утримувати худобу у приміщеннях або загонах, передбачених для їх утримання, розташованих не ближче ніж 15 м від жилих приміщень і не менш ніж 50 м  від дитячих, лікувальних та харчових закладів (ДБН Б 2.2.-12:2019);

– своєчасно проводити ветеринарний огляд худоби на наявність відповідних захворювань (бруцельоз, лейкоз, сказ, туберкульоз, ящур, сибірська виразка) та здійснювати необхідні щеплення;

– випас худоби проводити лише у відведених для цих цілей  місцях під наглядом відповідальної особи (пастуха, погонича тощо), який несе відповідальність за збереження і цілісність ввіреного йому поголів’я;

– здійснювати складування кормів, гною і компосту тільки на території присадибної ділянки, у винятковому випадку на відведеній органом місцевого самоврядування земельній ділянці з обов’язковим виконанням протипожежних, санітарних, ветеринарних і естетичних правил і норм;

– забій худоби, свиней, коней проводити тільки в спеціально обладнаних для цього забійних пунктах (на майданчиках) або на території особистих домоволодінь, при цьому виключаючи попадання забійних відходів на вулиці,  провулки та інші території населеного пункту.

4.4. Власники дрібних тварин та птиці окрім зазначених  в п.4.1. вимог повинні:

– утримувати дрібних тварин та птицю в спеціально обладнаних відповідно до санітарних та ветеринарних норм приміщеннях або загонах, які виключають їх проникнення на територію сусідніх ділянок та домоволодінь;

– випускати птицю за територію присадибної ділянки забороняється;

– вигул водоплавної птиці проводити тільки на природних водоймах або на штучно створених в межах  присадибної ділянки водоймах. Створення штучних водойм і загонів за межами присадибної ділянки заборонено;

– вигул водоплавної птиці до природних водойм і назад здійснювати під наглядом її власника або відповідальної особи.

4.5. Власники домашніх тварин мають право на території присадибної земельної ділянки за умови, якщо її огорожа забезпечує ізоляцію тварини на цій території:

– утримувати домашніх тварин (собак) з метою охорони об’єктів будівництва, територій підприємств, установ, організацій за умови наявності обладнаних приміщень або на прив’язі, в тому числі юридичні особи за умови наявності погодження зі службою ветеринарної медицини та відмітки про щорічне щеплення проти сказу для охорони – в обладнаних приміщеннях або на прив’язі;

– утримувати домашніх тварин (собак) без поводків і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках;

– навчати тварин без повідків і намордників на майданчиках для дресирування за визначеними навчальними програмами та вигулювати їх на пустирях  або зонах для вигулу, спеціально відведених для цієї мети.

4.6. Власникам домашніх тварин забороняється:

– утримувати домашніх тварин в місцях загального користування;

– у стані алкогольного сп’яніння  вигулювати  домашніх тварин;

– вигулювати собак без повідків і намордників у невизначених спеціально для цього місцях;

– приводити домашніх тварин (окрім тих,  які  використовуються для здійснення  супроводу – собак-поводирів) у приміщення магазинів  (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об’єктів громадського харчування, освіти та культури, на територію дитячих майданчиків, інші місця загального користування;

– доручати вигул домашніх тварин особам, яким не виповнилося 14 років, психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною;

– розводити тварин з уродженими патологіями, що спричиняють їм страждання, та  зі спадково закріпленою агресивністю;

– жорстоко поводитися з ними, залишати  бездоглядними  або знищувати їх;

– наносити тваринам побої, травми з метою їх примушування  до виконання будь-яких вимог;

– використовувати оснащення та інвентар, що травмують тварину при поводженні з нею;

– проводити собачі бої або інші заходи, які допускають жорстокість стосовно тварини;

– викидати трупи тварин у контейнери для збирання сміття;

– інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження.

 1. Профілактичні  та протиепізоотичні заходи

5.1. У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання власник повинен негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря. Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих.

5.2. У випадку укусу або травмування собакою чи іншої твариною людини, власник або постраждала особа повинні негайно інформувати заклади охорони здоров’я і ветеринарної медицини.

5.3. Про кожний випадок укусу домашніх собак та котів дикими тваринами, бездоглядними чи безпритульними собаками або котами, а також  при підозрі захворювання тварин на сказ власник повинен негайно повідомляти установу ветеринарної медицини та ізолювати таких тварин.

 1. Транспортування домашніх тварин

6.1. Транспортування домашніх тварин (дрібних звірів і птахів у клітках, а також собак у намордниках за наявності повідків та котів з пред’явленням відповідних документів на них про реєстрацію) у  громадському транспорті дозволяється:

– при відсутності знаку заборони при вході;

– на задній площадці транспортного засобу;

– для собак дрібних порід та котів у спеціальних контейнерах, що забезпечують надійну ізоляцію тварини, а також безпечні для її здоров’я умови;

– за умов дотримання громадського порядку та чистоти в місцях загального користування і гарантії безпеки іншим особам чи тваринам.

6.2. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, повинна упереджувати порушення санітарно-гігієнічних умов.

6.3. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, несе відповідальність за її життя та здоров’я.

 1. Дії, пов’язані з похованням або утилізацією трупів домашніх тварин

7.1. Власники загиблих домашніх тварини повинні у місячний термін письмово проінформувати про факт та причину смерті зареєстрованої тварини. Письмове повідомлення направляється в заклад, який здійснив реєстрацію домашньої тварини.

7.2. Не дозволяється викидати трупи тварин в контейнери для збору сміття.

7.3. Відшкодування витрат, пов’язаних з транспортуванням трупів тварин, їх похованням або утилізацією проводиться за рахунок власника домашньої тварини.

 1. 8. Контроль за додержанням цих Правил

8.1. Контроль за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у цій сфері з боку Березівської міської ради здійснюють спеціально складена комісія та уповноважені на те посадові особи,  які в разі виявлення адміністративних правопорушень у сфері утримання тварин складають приписи та протоколи з подальшим наданням їх на розгляд до адміністративної комісії при виконавчому комітеті Березівської міської ради.

8.2. Заклади ветеринарної медицини здійснюють контроль за додержанням юридичними та фізичними особами ветеринарно-санітарних вимог, забезпечують організацію проведення протиепізоотичних заходів.

8.3. Суб’єкти господарювання, фізичні особи здійснюють громадський контроль за додержанням цих Правил власниками тварин, забезпечують утримання підвалів, горищ та інших технічних приміщень у будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин.

 1. Порядок внесення змін та доповнень до Правил

9.1. Зміни та доповнення до цих Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Березівської міської ради у відповідності до чинного законодавства.

 1. Відповідальність за порушення Правил

10.1. За порушення даних Правил, порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою території населеного пункту  власники тварин (винні юридичні та фізичні особи) притягуються до адміністративної відповідальності у відповідності до ст.ст. 89, 152, 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

 

Секретар міської ради                                                               Сергій ШЕВЧЕНКО

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора